We Share The Air

Brændeovnen er ikke miljøvenlig

16. januar 2014
 
Brændeovne er årsag til global opvarmning og forhøjede mængder luftforurening. 
 

Selvom det kan se ud som om at brændeovne har fået samme status som for eksempel energi fra sol og vind, er brændeovnene hverken sunde for miljøet, indeklimaet eller for vores helbred.

Fakta:

  1. Afbrænding af træ udleder black carbon, som i høj grad er med til at fremskynde klimaforandringerne.
  2. Det udleder mere CO2 til atmosfæren at afbrænde træ, end det gør at producere den samme mængde varme ved afbrænding af olie, kul og gas. For eksempel udleder det dobbelt så meget CO2 at afbrænde træ, end det gør at producere den samme mængde varme ved at afbrænde naturgas.
  3. Træfyring udleder massive mængder partikelforurening og mange andre miljø- og sundhedsskadelige stoffer, herunder dioxin, som er en af de farligste miljøgifte der findes.
  4. Afbrænding af rent, tørt træ forurener. Og luftforureningen fra brændeovne er stærkt sundhedsskadelig.

 

Vi har haft super dårlig erfaring med Dk-taksering, og vi er åbentbart ikke de eneste