We Share The Air

Ups! Sundhedsskader ved 5G-netværk ikke afdækket

5G er lige på trapperne – men forskere og læger fra 35 lande alarmerer nu om alvorlige sundhedsskader.

| 22.09.2017

5G-netværket kommer med løfter om lynhurtigt mobilnetværk og datakraft nok til selvstyrende biler. Danmark er allerede nu testland for 5G, og teleselskaberne har lovet fuld 5G-dækning i 2020 for hele Europa hvis EU spiller med.

Men hvad vi ikke hører om, er at 180 forskere og læger fra 35 lande her i september netop har advaret EU-kommissionen imod sundhedsskaderne ved 5G-netværket.

Udrulningen af 5G bør sættes på standby, indtil det er tilstrækkeligt undersøgt af industri-uafhængige forskere, skriver de. Og de fremhæver, at skadelige sundhedseffekter ved radiofrekvent stråling allerede er bevist.

Mobilstråling i frekvensområdet 30 KHz -300 GHz blev i 2011 klassificeret som muligt kræftfremkaldende for mennesker af Verdenssundhedsorganisationen WHO.

En meget lang række forskningsresultater peger på at radiofrekvente elektromagnetiske felter kan medføre øget kræftrisiko, genetiske skader, neurologiske skader, stress på celleplan, infertilitet, svigtende hukommelse og en mange andre skadevirkninger på både mennesker, dyr og miljø.

Med 5G vil vi blive tvangsindlagt til voldsomt forøgede mængder radiofrekvent stråling.

Læs hele appellen her 

Appellen til EU-kommissionen er bare en dråbe i et hav af advarsler imod strålingen fra trådløs elektronik, også kaldet radiofrekvente elektromagnetiske felter. Hvis du vil vide mere, kan du starte her:

BioInitiative
International EMF Scientist Appeal
Rapport om Dansk Sundhedsstyrelse
EHS-Foreningen. Dansk patientforening for elektro hyper sensitive
Strålskyddsstiftelsen, Swedish Radiation Proftection Foundation

Vi har haft super dårlig erfaring med Dk-taksering, og vi er åbentbart ikke de eneste