We Share The Air

Skibstrafikken: Nyt filter kan reducere partikelemissionen med op til 93%

Skibstrafikken: Nyt filter kan reducere partikel emissionen med op til 93%
Forskellen er til at få øje på, når man kigger på udledningen fra færgen M/F Ærøskøbing's to hovedmotorer. Den ene motor har partikelfilter, og den anden har ikke.
April, 2013

Projekt med udvikling af partikelfilter til Ærøfærgen gav industrielt anvendelig viden om begrænsning af partikelemission fra skibe.

Kommercielt tilgængelige emissions systemer til skibe er ikke designet til at reducere partikel emissioner. Men nu foreligger den endelige rapport for miljøprojektet "Udvikling af partikelfilter til skibe", hvor erfaringerne fra Ærøfærgen skal være med til at bane vejen for fremtidens skibstrafik. Projektet blev gennemført af Teknologisk Institut, Ærøfærgerne A/S samt Dinex A/S, som er leverandør i udstødninger og emissionssystemer. Sammen udviklede og monterede de et komplet system med partikelfilter på en af Ærøfærgernes hovedmotorer. Systemet viste sig at kunne reducere partikelforureningen med op til 93%. 

Forløbet var dog ikke uden problemer. Teknologien måtte udbygges på grund af  krav fra motorleverandør om lavt røggas modtryk foran turboen. Derefter kunne der ikke blive plads til det hele i maskinrummet som planlagt. Det kom til at betyde mange ombygninger, hvoraf en del skulle foretages om natten, da færgen ikke kunne tages ud af drift.

Projektet var et af flere initiativer i "Partnerskab for Renere Skibsfart's" handlingsplan, hvor en af målsætningerne er at implementere internationale regler, som sigter imod at reducere luftforurening fra skibstrafikken. I et andet forsøg under denne handlingsplan blev Mols-Linien's katamaraner ombygget til at kunne sejle på både almindeligt brændstof og på naturgas. Men dette projekt har Mols-Linien standset igen, trods internationale krav til lavere svovlindhold i skibsbrændstoffer, som træder i kraft i 2015. Reglen gælder i særlige kystnære områder, herunder Østersøen, Nordsøen og de indre danske farvande.

"Udvikling af partikelfiltre til skibe" Miljøprojekt nr. 1457, 2013

Forureningen fra skibe er meget sundhedsskadelig, og kan for eksempel blæse i land eller opstå i meget høje koncentrationer i de havnebyer hvor skibene lægger til.

Udstødningen indeholder ikke kun partikler, men blandt andet også nitrogenoxider og svovlforbindelser, som ikke kan fjernes med et partikelfilter. Derfor skal et partikelfilter til skibe kunne kombineres med anden emissionsteknologi.

Vi har haft super dårlig erfaring med Dk-taksering, og vi er åbentbart ikke de eneste