We Share The Air

Kræftens Bekæmpelse er bekymrede for forureningen fra brændeovne

19. januar, 2014 

Ny regler om brændeovne møder kritik

Miljøstyrelsens brændeovnsbekendtgørelse skulle være med til at regulere luftforureningen. Men bekendtgørelsen omfatter kun nye brændeovne og skorstene, og derfor vil der formentlig gå mange år inden bekendtgørelsen medvirker til at mindske forureningen og udsættelsen i nærmiljøet, spår Kræftens Bekæmpelse i et høringsbrev. 

Kræftens Bekæmpelse er bekymrede for forureningen fra brændeovne. Røgen indeholder foruden sundhedsskadelige partikler også tjærestoffer, herunder det kræftfremkaldende benzo(a)pyren. Derudover indeholder forureningen fra brændeovne dioxiner og formaldehyd, der også er klassificeret som kræftfremkaldende. 

Bekendtgørelse mangler anvisninger, som kan hjælpe både de borgere, der er udsat for væsentlig luftforurening fra brænderøg og de lokale myndigheder, der skal håndhæve bekendtgørelsen, oplyser Kræftens Bekæmpelse. De foreslår videre at Miljøstyrelsen kunne inddrage erfaringer fra Skåne, som har inddelt kommunerne i sundhedszoner. I sundhedszoner med tæt bebyggelse er brændeovne ikke tilladt som primær opvarmning, men må i begrænset omfang (2 x 4 timer om ugen) bruges til hygge under hensyntagen til naboerne.

 

 
 

 

Dansk håndtering af brænderøgsforurening under kritik

Danske regler om brændeovne forbliver mangelfulde. 

Miljøministeriet arbejder i øjeblikket på en ny bekendtgørelse som skal regulere luftforureningen fra brændeovne. Bekendtgørelsen vil få samme funktion som en lov, og kommer til at gælde alle danske borgere. 

Som det er i dag, halter Danmark bagud i forhold til nabolandene som Sverige og Polen. Og med Miljøministeriets nye bekendtgørelse, ser det heller ikke ud til at vi vil komme til at reducere luftforureningen fra brændeovne i de næste mange år.

Bekendtgørelsen møder nu kritik i høringsrunden. 

Luftforurening fra brændeovne er dødeligt alvor

WHO har slået alarm: Udendørs luftforurening er en førende miljøårsag til kræftdødsfald. Og nye undersøgelser af luftforureningen i København viser at brændeovne er forbundet med langt flere helbredsomkostninger end luftforureningen fra biler. 

Vi har haft super dårlig erfaring med Dk-taksering, og vi er åbentbart ikke de eneste