We Share The Air

Næsten hver 5. skolebarn har hovedpine

Debat: Overser vi noget? 

| 13.09.2017 


Næsten 20 % af alle skoleelever i 4.-9. klasse fortæller, at de ”meget tit” eller ”tit” har hovedpine. Men de børn, der følte at de havde et godt fællesskab i klassen, havde ikke så tit hovedpine.

"Fællesskab beskytter" konkluderer Statens Institut for Folkesundhed derefter.


Men er den konklusion en logisk fejlslutning?

Der er en sammenhæng imellem smerter og skoletrivsel - altså følelsen af at lære mere, at blive involveret, at føle sig kompetent og at være mere tryg. Men hvem har observeret skolebørn for nylig? Jeg gætter på at mange af dem sidder som zombier og kigger ned i deres telefon rigtig meget af tiden. Mon det er de samme zombier, som ikke føler et stærkt, tilstedeværende fællesskab? Er mere mobilstråling lig med mere hovedpine? Og hvad med resten af indeklimaet - så som luftkvalitet og passiv parfumering?

Overser vi noget?
 

Send dit debatindlæg til debat@voresluft.dk
Indlægget skal være kort og velskrevet for at komme i betragtning.Måske interessere du dig også for dette: 

Mange overfølsomme overfor parfume
Hver 3. lider i en eller anden grad af parfumeoverfølsomhed


Bogomtale af "Mørkelægning af mobilstrålingens konsekvenser". Det første større værk på dansk, som kaster lys over mobilstrålingens skyggesider ved at samle brikkerne i et billede, hvor der dagligt meldes om eksplosiv stigning i mange forskelligartede komplekse symptomer, sygdomme og handikap bl.a. stress, depression og ADHD

Find kilder her:

Analysen er foretaget af Dansk Center for Undervisningsmiljø, september 2017. Tallene er baseret på 300.000 spørgeskemasvar fra 2016. Find det hele via Statens Institut for Folkesundhed her

Vi har haft super dårlig erfaring med Dk-taksering, og vi er åbentbart ikke de eneste