We Share The Air

Asbest mareridtet fortsætter

April, 2013

Miljøskandale i centrum af Aalborg.

En gruppe Aalborggensere har grund til at frygte asbestforurening. En støvprøve tyder nemlig på, at de eksponeres for asbest fibre. Støvprøven er taget på en privat terrasse hos en af naboerne til en byggegrund, hvor et større boligprojekt er under udfoldelse.

På byggepladsen lå der tidligere en eternitfabrik, som producerede asbestholdige byggematerialer. Fejlproduktionen gravede man ned. Nu tyder det på, at asbestfibre af samme type kan findes i luften i det nærliggende boligområde.

Eternitten, som området hedder, skulle ellers omdannes til attraktiv bydel i centrum af Aalborg, med boligområde som skulle appellere til børnefamilier. I følge Aalborg kommunes hjemmeside, var visionen at omdannelsesprocessen fra industriområde til ny bydel, skulle ske på en måde, som bevarer erindringen om industrihistorien for eftertiden. Der stod intet om asbesthistorien i disse visioner. Men visionen om at bevare industrihistorien, kan komme til at blive en grusom virkelighed, på samme måde som industrihistorien stadig er grusom virkelighed for mange der har inhaleret asbest under eternitfabrikkens storhedstid.


Læs også:

Var asbestfaren det eneste der lå godt begravet?

Mange boliger indeholder asbest
Ren luft er en menneskeret. Men hvor gode er vi til at værne om det? Læs mere om emnet på voresluft.dk
Vi har haft super dårlig erfaring med Dk-taksering, og vi er åbentbart ikke de eneste