We Share The Air

Indeklima og skjult funktionsnedsættelse

Januar, 2013


Stort behov for udvikling af danske kompetencer - her er den vejledning vi mangler.

Vidste du at mange udvikler symptomer, når de udsættes for kemiske stoffer som findes i et helt almindeligt indeklima? En undersøgelse peger på, at 27% af alle danskere har det på denne måde. Nogen bliver invaliderede af deres symptomer, fordi der ikke findes mange steder hvor luften er ren nok. Andre trives dårligere og præsterer mindre godt. Fælles for dem er, at mange lider i stilhed. De er i større eller mindre grad miljøhandicappede.

Der findes adskillige overfølsomhedsreaktioner, som ikke er talt med i de 27%. Og der er mange som er miljøhandicappede af andre årsager end kemiske stoffer. Derfor er det sandsynligt at alle danskere på et eller andet tidspunkt, er i kontakt med miljøhæmmede personer. Uden at vide det, kan vi have direkte indflydelse på andre menneskers helbredstilstand. Rigtig mange har et arbejde, hvor de har kontakt med andre mennesker. Nogen er ligefrem ansat til at pleje, behandle, undervise eller lede andre. 

Vi mennesker kan have forskellige behov når det handler om indeklimaet. I Danmark siges det for eksempel, at hver femte føler ubehag når de udsættes for parfume. Og på samme måde som det kræver kompetencer at sikre at indeklimaet er så velfungerende som muligt, kræver det også forudsætninger at kunne tilgodese mennesker med andre behov end ens egne. 

Nu kan du gratis indhente vejledning og faglige redskaber til dette formål i et nyt oplysningsmateriale fra Norge. Materialet består af tre brochurer, samt en bog som eventuelt kan benyttes som oplagsværk. Bogen er skrevet af Kjell Aas, som er ekspert på området. Informationsmateriale i denne kaliber finder man ikke i Danmark, hvor astma- og allergispecialet er nedprioriteret, og specialuddannelsen desværre er lukket ned, selvom antallet af allergikere er stigende. 


Medmenneskers adfærd skaber samfundsbarrierer 

Med dette budskab indleder Kjell Aas sin bog om miljøhæmning og skjult funktionsnedsættelse: 

Denne bog henvender sig først og fremmest til dig, som er sundhedsansat, socialrådgiver, medarbejder i socialforvaltningen, pædagog, leder eller sikkerhedsrepræsentant. Grunden til dette er, at du er en af de vigtigste personer for mennesker med miljøbetingede begrænsninger. De miljøhæmmede er afhængige af dit kendskab til denne særlige problemstilling. Og kun med relevant viden, vil du kunne udføre dit job professionelt. 

Og læser du videre, vil du opdage at bogen er en omfattende vidensbase. Her får du kendskab til irritamenter i indeklimaet og en beskrivelse af de problematikker det medfører. Og bogen bevæger sig blandt andet ind på emner som praksis ved lægekonsultationen, diagnosticering, behandling, forskning, egen indsats og tilrettelæggelse af arbejdsmiljø.

Vores samfund kan være stærkt utilgængeligt og uforstående overfor miljøhandicappede. Årsagen til dette er ofte manglende viden. For eksempel kan arbejdspladsens valg af rengøringsmidler være afgørende for om den miljøhandicappede kan passe sit arbejde. Og SOSU assistentens rygevaner eller parfumerede vaskepulver kan betyde at den miljøhandicappede ikke kan modtage hjælp i sit hjem.

Miljøhæmmede har principielt de samme rettigheder som andre funktionshæmmede. Men der er en afgørende forskel. For hvor andre funktionshæmmede er afhængige af bygningers udformninger og installationer, er miljøhæmmede i høj grad afhængige af medmenneskers forståelse, holdninger og adfærd.


Relevant vejledning til praktiserende læger

Kjell Aas videregiver af sin store indsigt i sygdomme som påvirkes direkte af luftbårne miljøfaktorer. Det er for eksempel astma, allergi, lungesygdomme og kemikalieoverfølsomhed (Multiple Chemical Sensitivity). Og bogen er særligt interessant for de læger som har kemikalieoverfølsomme patienter, hvad enten der er tale om bredspektret og afgrænset kemikalieoverfølsomhed. Han gennemgår nemlig den nyere internationale forskning, og giver konkrete redskaber som kan være en hjælp til diagnosticering og til klarlæggelse af funktionsniveauet. 

Han giver også læseren et kig imod Danmark, hvor det anslås at op til 12% af de patienter som havner i arbejdsmedicinske forløb, er ramt af kemikalieoverfølsomhed (Multiple Chemical Sensitivity). Rigtig mange af de praktiserende læger oplever ikke at de kan tilgodese de kemikalieoverfølsomme patienters behov. De danske læger har derfor efterspurgt mere information og vejledning på området. Kjell Aas håber at denne bog vil dække behovet for information og vejledning i Norge, og set fra et dansk perspektiv er bogen også et værdifuldt indspark herhjemme. 


Kritik af forudindtaget forskning inden for kemikalieoverfølsomhed

Forfatterens omfattende baggrund indenfor forskningsverdenen skinner tydeligt igennem, når emnet kommer ind på kemikalieoverfølsomhed. Bogen fremhæver det danske Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed, som blev oprettet af Miljøstyrelsen. Centeret har meget information på sin hjemmeside. Men dets publikationer må vurderes som lige så sagligt og kræsent som alle andre publikationer, og centeret har desværre publiceret noget arbejde som ikke holder videnskabelige mål, oplyser professoren. 

Der forekommer indenfor forskningen ofte en sammenblanding af årsagssammenhæng og sygdomskonsekvenser. Psykologiske forhold som er fundet i efterundersøgelser, kan lige så godt være opstået på grund af de kemikalieoverfølsommes særdeles vanskelige livsbetingelser. Vi bør være opmærksomme på at kemikalieoverfølsomme er i en meget vanskelige situation, i et samfund hvor både luftkvalitet og viden er utilstrækkelig. Derfor er ængstelse overfor ukendte miljøer en rationel handling, oplyser professoren.

Sygdommen bliver ofte opfattet som værende psykisk betinget, men det bunder i manglende viden, samt efterundersøgelser som ikke tilfredsstiller videnskabelige krav til forskning i årsagsforhold. Flertallet af disse publikationer er præget af bias (forudindtagethed, partiskhed eller fordomme) og andre metodefejl. Med den viden vi har i dag, bør kemikalieoverfølsomhed vurderes, diagnosticeres, registreres og behandles som en biokemisk sygdom.


Fagekspertise samarbejder for at levere gratis vejledning

Bogen hedder 'Miljøhemming - en skjult funksjonshemming', og er nem at gå til for os danskere. Derudover er der tre supplerende brochurer, som behandler de primære former for miljøhæmning hver for sig. Det er finansieret af det norske Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og er en del af et større oplysningsprojekt om miljøhæmninger, som er gennemført i samarbejde med Norges Astma‐ Allergiforbund, Helsedirektoratet og Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn. 
Det norske helsebiblioteket.no, som har til formål at hæve kvaliteten på sundhedsydelserne ved at tilbyde sundhedspersonale adgang til nyttig og pålidelig information, har udsendt brochurer og link til bogen til alle norske kommuner.

For alle os andre er materialet gratis online. Klik på links i højre side for at hente bog og brochurer, og få et værktøj til at håndtere skjult funktionsnedsættelse på grund af indeklimaet. Hvem ved, måske kan det være en hjælp både for dig selv, og for mere end 27% af de mennesker som findes i din omgangskreds?Referencer:

Miljøhemming - en skjult funksjonshemming 
af Kjell Aas
ISBN  8230008353


Dansk befolkningsundersøgelse: Prevalence of self-reported symptoms and consequences related to inhalation of airborne chemicals in a Danish general population. Berg et al.

Du finder links og flere referencer i faktaboksene.
 
Indeklima og skjult funktionsnedsættelse
Bus, tog, undervisningslokaler, offentlige toiletter, indkøbscentre - at kunne færdes sådanne steder er en selvfølge for de fleste af os. Men for miljøhandicappede kan det være utilgængeligt. Klik på billedet, og få en gratis bog om emnet.

 

Bogen er udkommet på norsk. Den trykte udgave er på 319 sider, og koster cirka 400 norske kroner. Men det kan være en fordel at hente e-bogen, da den er smækfyldt med links og referencer som kan hjælpe dig videre på vej. E-bogen er gratis, og kan downloades i PDF-format. 

På inneklima.com kan du løbende finde opdateringer af aktuel forskning og informationsmateriale. Her finder du også spørgsmål og svar i forbindelse med bogen. 

Professor dr. med. Kjell Aas har mange års erfaring indenfor klinisk medicin, forskning, undervisning og rådgivningsvirksomhed om allergier, overfølsomhed, indeklimaets indflydelse på helbred, sygdom og livskvalitet. 

Blandt andet har han:

Arbejdet som overlæge på Voksentoppen Institutt for børn med allergi, astma og andre lungesygdomme. 

Arbejdet som leder for allergiafdelingen, allergi poliklinik og allergologisk forskningslaboratorium på Rikshospitalets børneafdeling i Oslo. 


Været formand i en række nordiske og internationale forskerforeninger. 

Skrevet adskillige andre bøger om emnet, og været redaktør på en række velansete fagtidsskrifter.

Indeklima og skjult funktionsnedsættelse
Klik på billedet, og læs brochure om funktionsnedsættelse ved kemikalieoverfølsomhed.
Vi har haft super dårlig erfaring med Dk-taksering, og vi er åbentbart ikke de eneste