We Share The Air

Sundhedsstyrelsen misinformerer Folketinget om elektromagnetiske felters helbredsskadelighed

2. januar 2015


Rapport af psykolog Eva Theilgaard Jacobsen

Resumé

Den tiltagne forværring af befolkningens sundhedstilstand, særligt den alarmerende øgning i neurologisk/neoropsykologisk sygdom/skader som følge af eksponering for elektromagnetiske felter/stråling (EMF/EMR), er hovedårsagen til, at ADHD, stress, depression, multiple kropslige symptomer, Alzheimers og hjernekræft incidensen er eksploderet og nu rammer næsten 1 million danskere.

Det beskrev psykolog Susanne Bølling og jeg i oplæg d. 3. marts 2013 og ved foretræde d. 19. marts 2013 (http://www.ft.dk/samling/2o121/almdel/suu/bilag/194/1222343.pdf). Vi bad derfor Folketinget om hurtigt at vedtage beskyttelsesforanstaltninger, ganske særligt mod befolkningens eksponering for elektromagnetisk stråling fra trådløst telekommunikationsudstyr. 

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg stillede herefter de 4 spørgsmål 498, 499, 500 og 501 og efterfølgende stillede Per Clausen (EL) yderligere 14 spørgsmål til Sundhedsminister Astrid Krag (SF). om EMF/EMRs sundhedsskadelige virkninger, som Sundhedsstyrelsen besvarede d. 21. maj og 24. august 2013. 

Til vores bestyrtelse viste det sig, at disse svar er behæftede med en lang række alvorlige misinformationer samt tilbageholdelse af oplysninger. Sundhedsmyndighederne misinformerer altså Folketinget groft om EMF/EMRs sundhedsskadelige virkninger og konsekvenser. I nærværende rapport gennemgås og analyseres derfor disse svar, fortrinsvis på de 4 spørgsmål 498, 499, 500 og 501, hvor misinformationerne og de tilbageholdte informationer påvises og berigtiges

I Kapitel 1 påviser jeg de ukorrekte og misvisende svar på spørgsmål 498, og hvordan Sundhedsstyrelsen ignorerer, underkender og udelader den videnskabelige evidens, der dokumenterer bl.a. neurologiske/neuropsykologiske skader/sygdom i forbindelse med eksponering for EMF/EMR. Jeg redegør desuden for den manglende videnskabelighed i Sundhedsstyrelsens risikovurderinger vedr. EMF/EMRs eksponerings forbindelse med biologiske effekter og helbredsskader og den institutionelle korruption, det er udtryk for.

I Kapitel 2 beskriver jeg de ukorrekte og misvisende svar på spørgsmål 499. Bl.a., hvordan Sundhedsstyrelsen misinformerer Folketinget om andre landes retningslinjer for beskyttelse mod EMF/EMR eksponering. Jeg gør desuden rede for International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRPs) virke og hvordan denne private NGO under ledelse af fysikeren Michael Repacholi igennem mange år har været elektricitets- og telekomindustriens samt militærets interesseorganisation. Dens grænseværdier og retningslinjer for ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling baseret på termiske og akutte skader, som Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Strålebeskyttelse retter sig efter i et og alt, beskytter ikke mod de helbredsskader, som opstår ved langvarig bestråling ved ikke-termiske intensiteter, som hele befolkningen nu udsættes for 24/7. Selvom ICNIRP i mange årtier har været helt klar over de ikke-termiske helbredsskaders virkelighed, som EMF/EMR forårsager, bl.a. fra militærets egen forskning, som herudfra har udviklet denne ikke-termiske helbredsskadende virkning som et våben, fortsætter ICNIRP sin grove misinformation overfor nationalstaterne om, at de termiske grænseværdier beskytter mod helbredsskader. EEA, Europaparlamentet og Europarådet har redegjort for strålingens helbredsskadelighed og kraftigt rådet til at iværksætte forholdsregler, men Sundhedsmyndighederne ignorerer fortsat sin forpligtelse til at beskytte den danske befolkning.

I Kapitel 3 beskriver jeg de ukorrekte og misvisende svar på spørgsmål 500 om EMF/EMR som potentielle kræftfremkaldende agenser. Jeg påviser, at Sundhedsstyrelsens misinformationer til Folketinget om EMF/EMRs kræftfremkaldende potentiale, bl.a. har baggrund i Sundhedsstyrelsens konsulent professor Christoffer Johansens stærkt fejlbehæftede mobilforskning, som skarpt kritiseres internationalt, samt i, at Sundhedsstyrelsen mistolker og misinformerer om International Agency for Research on Cancers (IARCs) opgradering af kræftrisikoen fra EMF/EMR i hhv. 2001 og 2011. Den reelle himmelflugt de seneste år i incidenstallene for hjernekræft i Danmark er yderst skræmmende, og jeg stiller spørgsmålstegn ved, om denne stærkt stigende hjernekræft incidens og 112 dens mulige sammenhæng med mobiltelefoni, forsøges skjult og mørkelagt af de danske sundhedsmyndigheder.

I Kapitel 4 beskriver jeg, hvordan Sundhedsstyrelsen ikke svarer på spørgsmål 501. For Sundhedsstyrelsen gør ikke på nogen måde rede for Den Østrigske Lægeforenings EMF-syndrom (EHS) retningslinjer, som Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg beder om i spørgsmålet. I stedet fortier og misinformerer Sundhedsstyrelsen om retningslinjernes indhold og manipulerer dermed groft. Jeg påviser desuden, at den EHS forskning, som Sundhedsstyrelsen henviser til, er falsk-negativ forskning. Desuden dokumenterer jeg, hvordan det Internationale EMF Projekt (IEMFP) under WHO - også under ledelse af Michael Repacholi - groft har misinformeret nationalstaterne om, at EHS ikke skyldes EMF/EMR eksponering, men er en psykisk sygdom og har rådet dem til ikke at anerkende EHS og jeg viser, at Sundhedsstyrelsens misinformationer stammer herfra.

Jeg beskriver desuden de institutionelt korrupte metoder, IEMFP har anvendt i denne manipulation af nationalstaterne. Det drejer sig om udeladelse af den egentlige videnskabelige EHS forskning og i stedet promovering af falsk-negativ industrifinancieret EHS forskning. Hertil kommer konvertering af EHS til en ny "diagnose" "Idiopathic Environmental Intolerance" ("IEI"), suppleret med en udokumenteret påstand om, at de EHS ramte er psykisk syge. IEMFP har desuden misinformeret om, at "IEI" stammer fra WHO, hvilket imidlertid er usandt. For "IEI" blev opfundet af kemikalieindustrien på et møde i l996, hvor WHO var en af sponsorerne, men efter mødet udsendte WHO en ansvarsfraskrivelse om, at WHO ikke står bag "IEI". Det har IEMFP imidlertid ikke oplyst nationalstaterne om.

Disse manipulationer- og misinformationer fra IEMFP har foranlediget Sundhedsstyrelsen til at misinformere Folketinget og andre om, at EHS skal benævnes "idiopatisk miljøintolerance/ funktionel syndrom", og at EHS ikke skyldes EMF/EMR. Det har igen medført, at de EHS syge danskere er en totalt svigtet patient- og handikapgruppe, som ingen relevant lægehjælp eller handikaphjælp kan få. Samtidig tillades psykiatere og praktiserende læger - helt udokumenteret - at diagnosticere de EHS ramte som psykisk syge, hvilket er et statsautoriseret overgreb.

Jeg beder derfor Folketinget om et sætte en stopper for disse alvorlige uregelmæssigheder og anerkende EHS som en EMF/EMR udløst fysisk sygdom, som den Østrigske Lægeforenings EMF syndrom retningslinjer gør rede for, så de EHS ramte kan få den rette lægelige udredning, diagnose og behandling.


Læs også: Den nye luftforurening er stråling fra sendemaster og babyalarmer

Læs også: De lider, men bliver ikke udredt af lægen. Ukomplicerede tests kunne måske have reddet deres fremtid

 

Sundhedsstyrelsen misinfor­merer om elektromagnetiske felters helbredsskadelighed

Sundhedsstyrelsen misinformerer Folketinget om elektromagnetiske felters helbredsskadelighed

Hent rapporten her

Vi har haft super dårlig erfaring med Dk-taksering, og vi er åbentbart ikke de eneste