We Share The Air

Sprøjtegift bliver spredt via fordampning fra marker

Sprøjtegift bliver spredt via fordampning fra marker

 9. juli 2014


Børn og familier som færdes nær sprøjtede arealer bliver udsat for giftdampe.

Sprøjtegifte på afgrøder kan fordampe, og derfra sprede sig via luften. 

Lige nu - og efter mange års pres på USA's Environmental Protection Agency - har det amerikanske miljøbeskyttelses agentur endelig besluttet at gøre noget ved utilsigtet forurening med sprøjtegifte via fordampning.

Således skriver Pesticide Action Network North America i deres seneste nyhedsmail om problemet. De henviser til målinger, som tydeligt viser at spredning af sprøjtegifte via fordampning er almindeligt forekommende, og at børn og familier som bor tæt på sprøjtede arealer, bliver udsat for gift, både imens der sprøjtes, og i timerne og dagene efter.


Vi spiser, drikker og inhalerer det

Vi danskere ved jo godt, at sprøjtegifte kan ende i fødevarer efter at afgrøder er blevet besprøjtet. Derfor er der meget fokus på økologi, når vi taler om madvarer.

Men giften rammer også større arealer end beregnet.

Sprøjtegifte kan også sprede sig via grundvandet og vinden. Luftbårne partikler kan ramme områder udenfor det besprøjtede areal, eller hænge i luften, og senere komme ned et andet sted når det regner. 

Og ingen snak om grundvandet, uden også at nævne de mange danske vandboringer indeholder rester af sprøjtegifte.


Den ubemærkede gift

Mere overset er risikoen for luftbåren fejl-forurening via fordampning i timerne og dagene efter sprøjtningerne. 

Giften blander sig med vanddamp, og spreder sig op til flere dage efter der er blevet sprøjtet. 

Denne oversete detalje harmoner dårlig med at EU har åbnet op for at man igen må sprøjte tæt på vandløb. Fugten i disse områder kan være med til yderligere at sprede forureningen af sprøjtegift.


Lær af historien: Roundup var længe den mest anvendte sprøjtegift herhjemme. Giften skulle have været så god. For det ville blive bundet i jorden, og kunne ikke trænge ned i grundvandet. Og så kunne giften kun påvirke planteorganismer.

Eller sådan hed det sig! 

Men beviserne sagde noget andet: 

Grundvandsmålinger viste at stofferne fra Roundup nu ikke længere kun findes i de øverste og mest sårbare magasiner.

Mange års faldende pesticidindhold i drikkevandet ophørte, hvilket tyder på at tidligere tiders forbud blot blev erstattet med nye fejltrin. - Fejltrin, som man først kan måle sig frem til årtier senere.

Der dukkede flere og flere beviser op på at giftstofferne ikke kun påvirker planter, men også skader os dyr. 

Og så blev EU blev hængt ud for at godkende Roundup, velvidende at det medførte fosterskader.
Læs mere om den kritik her

Vi har haft super dårlig erfaring med Dk-taksering, og vi er åbentbart ikke de eneste