We Share The Air

9 fif du ikke kendte om brændeovne

9 fif du ikke kendte om brændeovne

16. januar 2014
 


Sådan undgår du at blive nabolagets største kilde til sundhedsskadelig luftforurening. 

 

Brændeovne er en overset forureningskilde i danske boligområder. De private afbrændinger er hvert år skyld i sygdom og dødsfald. Nye undersøgelser af luftforureningen i København viser at brændeovne er forbundet med langt flere helbredsomkostninger end luftforureningen fra biler. 


Forureningen er særlig slem i nærområderne, og både ovnbruger og naboer har ikke andet valg ind at inhalere luftforureningen. Undersøgelser viser at forureningen trænger ind i naboboligerne.

Derfor er det en god idé at udskifte brændeovnen med en mindre forurenende opvarmningsmetode. Men indtil at alle boligejere har fået energirenoveret eller installeret andre opvarmningsmetoder, er her nogle gode råd til hvordan man minimerer luftforureningen i nærområdet. 

  1. Lad helt være med at fyre op når det er vindstille, diset eller når jorden er ved at afkøles. For når jorden afkøles, kan varmere luftlag højere oppe forhindre røgen i at stige til vejrs, hvorved luftforureningen bliver bundet ved overfladen. Det kaldes bundinversioner.
  2. Undgå at tænde op for sent på døgnet, og fyr aldrig om natten. For om natten forekommer der ofte smogdannelse på grund af bundinversioner. Desuden bør naboer kunne forvente nattero for indtrængende røg.
  3. Sørg altid for at ilden får masser af luft, så den kan brænde mest mulig rent. Hold øje med at forbrændingen foregår optimalt. Det kan du for eksempel ikke, hvis du er gået i seng.
  4. Brændestykkerne skal ikke være for store. Fyr ikke med dårlige træbriketter eller træ som ikke er knastørt.
  5. Brug en fugtighedmåler til at vurdere fugtindhold i dit brænde. Det må højst have et fugtindhold på 18 %. Tag højde for at fugtmålere kan være upræcise. Mål på flere brændestykker. Du kan ikke kun stole på én måling.  De enkelte stykker skal flækkes og vandindholdet måles på den friske flade.
  6. Tænd op fra toppen, så ilden bevæger sig nedad for at antænde resten af brændet. Benyt miljøvenlige tændposer - men aldrig tændvæske, avispapir og lignende.
  7. Meget af den sundhedsskadelige røg er usynlig. Og en god vindretning er måske ikke er nok til at fortynde røgen. Bor du desuden i en dal eller lavning, eller hvis dit hus er omgivet af høje træer, så skal der meget mere til at forhindre at røgen bliver liggende i indåndingshøjde. 
  8. Mange bliver hvert år syge af luftforurening fra nabolagtes skorstene. Og hvis først folk er blevet syge, kan udledningen fra brændeovnene i nabolaget være en yderst alvorlig helbredsgene, også når røgen ikke umiddelbart påvirker raske personer. Generelt påvirker luftforureningen fra brændeovne nemlig svækkede personer og sårbare grupper mere. Man kan altså ikke vurdere andres røggener ud fra om man selv synes at der lugter af røg.
  9. Afbrænding af rent, tørt træ forurener også. Og forureningen er stærkt sundhedsskadelig. Så udskift din brændeovn med en renere opvarmningsmetode så snart du har mulighed for det. Selv nye brændeovne sviner langt mere end konventionelle opvarmningsmetoder. Vælg for eksempel fjernvarme, gasfyr eller luftvarmepumpe, som er langt sundere for miljø, din husstand og dit nabolag. Og kan du ikke undvære ilden, så gå efter gas- eller biogaspejs.
Vælg gaspejs eller biopejs og slip for luftforureningen

Der er meget mindre arbejde ved både gaspejs og biopejs, og de sviner ikke tilnærmelsesvis så meget som brændefyrede ovne.
 
Fås i mange design. Og kan være med uanset om du går efter et moderne look eller hvis den skal ligne en gammeldags, brændefyret pejs.
 
Tænd op med en fjernbetjening, men få rigtig ild og samme hyggelige varme.
 
Gaspejsen kan være en effektiv, højtydende pejs, som varmer på samme måde som hvis den var træfyret. Men den sviner kun en brøkdel, og du slipper for en masse arbejde. Den kan tilsluttes eksisterende skorsten, men et dobbeltrør igennem væggen er fint aftræk. Og man kan bruge flaskegas hvis ikke der er indlagt gas. 
 
Biopejsen skal ikke at have noget aftræk og er nem at installere. ignoRa, som sælge designer biopejse, oplyser at de fleste af deres pejse opvarmer på samme niveau som en lille brændeovn.
Vi har haft super dårlig erfaring med Dk-taksering, og vi er åbentbart ikke de eneste