We Share The Air

Nyord: Smuk natur, usundt miljø

Nyord: Smuk natur, usundt miljø

På jagt efter boligområder i rent miljø på nordspidsen af Møn

| 25.03.15


Dejlige Nyord er omgivet af vand. Her er åbne strandenge et stort fuglereservat. Den ligger langt væk fra storbyens jag, og egentlig også et godt stykke fra byer af mere normal størrelse. Tilfartsvejen til Nyord går via Ulvshalevej, hvor der er udsigt til havområdet Søhundehavn og et uberørt skovareal i Ulvshale Skov. På den måde ligner området et oplagt sted at slå sig ned, hvis man søger ren luft og plads til at leve som vi var skabt af natur.

Så selvom meget baggrundsviden kan findes online, tog vi på tur til Nyord for at sondere terrænet. Med baggrundsviden fra MCS-Danmark patientforening for kemikalieoverfølsomme og fra Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening, har jeg kendskab til hvilke behov der gør sig gældende inden for luftforurening i klassisk forstand, og jeg har også haft kontakt med flere eloverfølsomme. Men jeg ejer ikke mit eget udstyr til at måle strålingsniveauer, og har på dette punkt indtil videre kun opbygget en begrænset mængde teknisk viden. Jeg havde derfor lånt en måler til at måle strålingsniveauer i frekvensområdet 200 MHz til 8 GHz, som skulle være nem at betjene. Dette måtte i første omgang være nok til en indledende vurdering af forholdene i det naturskønne område på Nyord ved Møn. Og på en smuk søndag i marts tog jeg kæresten og den lånte måler med på tur.

Nyord: Smuk natur, usundt miljø

Turen dertil

Måleren var tændt på turen til Nyord, men da det var i gennemkørselsfart og inde fra bilen, valgte vi ikke at registre data, bortset fra en enkelt måling som vi lavede udenfor på p-pladsen mellem sommerhusene og Ulvshale Strand før det hele tog fart.

Men på de åbne vidder imellem husene og skovbrynet ved tilkørselsvejen på Ulvshale, viste måleren forøget strålingsaktivitet. Strålingen blev igen afskærmet på strækningen igennem Ulvshale skov. Men her lå til gengæld sommerhuse som havde brændeovne. Og selvom træer er gode til at afskærme imod stråling, er de samtidig også gode til at forhindre fri fortynding af luftforureningenen fra fastbrændselskedler. Området vil derfor i perioder kunne blive uegnet som cykelrute mod fastlandet.

Måleren peakede igen ved lyssignalerne som skal regulerer modkørende trafik på den smalle bro over til Nyord.

Byen

Fremme på Nyord kørte vi igennem de åbne vidder ned til den lille, hyggelige by i spidsen af øen. Her er endnu en ting ved byen, som ser lovende ud: Udenfor Nyord by er opstillet et skilt, hvor det gøres opmærksom på at tomgangskørsel med bilen er forbudt. Og lidt længere henne, ved indkørselsvejen til byen, står igen et skilt som forbyder gennemkørsel for uvedkommende. Dette ligner muligvis enhver kemikalieoverfølsoms eller lufthungrende danskers drøm. 

Men hvor byen bestemt ikke er forurenet med lokal trafiksmog, er der i stedet huse med brændeovne som, når de bliver brugt, vil udlede mange sundhedsskadelige stoffer. Og på den korte strækning imellem de skilte, som kunne have reduceret den lokale luftforurening i byen, var en privat skorsten i gang med at udlede konstant sort røg. 

Nyord: Smuk natur, usundt miljø
I samme område var rejst en sendemast, som fik måleren til at gå amok. Vi målte flere gange, og på en af målingerne, som vi dog ikke fik affotograferet, måltes gennemsnitsværdier op til 2800 mikrowatt/kvadratmeter, og ifølge måleren peakede strålingen omkring 2.86 volt/meter. (Måling D)
Nyord: Smuk natur, usundt miljø
Sendemast lige ude foran byen på Nyord. Her måler vi fra p-pladsen, hvor måleren gik mere amok inden kameraret nåede at komme frem.
Nyord: Smuk natur, usundt miljø
Til sammenligning er her en måling taget midt i Bilka’s radio-TV afdelingen samme dag, hvor de afmålte strålingsværdier var meget lavere end niveauerne i denne del af Nyord.

På bytur i Nyord by

Så vi vandrede ned igennem Nyord by mod den hyggelige lille havn, for at se hvordan strålingen aftog efterhånden som vi kom på afstand af sendemasten og ned ad bakken i ly bag husene. Samtidig skulle vi vurdere forholdene for luftkvaliteten i øvrigt, og blandt andet se om der var yderligere risiko for brændefyring.

Nyord: Smuk natur, usundt miljø

Klik på etiketterne på kortet, for at se målinger.

 

I byen var der meget lidt menneskelig aktivitet, og ingen lugtgener fra brændeovne. 

Det tydede på at flere huse havde varmepumpe, men der var desværre også brændestakke forskellige steder. Eftersom det er umuligt at skabe en såkaldt ”ren forbrænding” med nutidig teknologi til individuel træfyring, er det urealistisk at forvente at Nyord by altid vil byde på ren luft fri for partikelkoncentrationer og smog med tjærestoffer, dioxiner og andre skadelige toksiner som træfyring vil udlede, uanset om det kan lugtes eller ej. 

Der var desuden stadig luftledninger. Og vi vurderede her i første omgang at strålingsniveauerne i byen ikke faldt i tilstrækkeligt omfang til foreningens behov. 

Nyord: Smuk natur, usundt miljø

Ikke bedre udenfor byen

Derfor valgte vi at sondere terrænet lidt uden for byen, også selvom vi ikke vidste om det kunne blive muligt at opnå byggetilladelse og om vi eventuelt kunne få mulighed for at købe grund der. 

Vi kørte ned til kysten udenfor byen. Her var strålingsnivauerne imidlertid stadig skræmmende høje. Selvom vi havde Stege Bugt på den ene side, og store arealer med åbne marker til alle andre sider, var strålingsværdierne gennemsnitlig på 8 mikrovolt pr. kvadratmeter med et peak på cirka 9.14 volt/m. Sandsynligvis fra en TV-sender på Sjælland, som kunne ses med det blotte øje.

Skoler og frittidsaktiviteter

Ruten fra Stege til Nyord går lige forbi Mønshallerne, som fungerer som både sportshal, svømmehal og kulturcenter. Men eftersom Nyord ikke er aktuel som boligområde på nuværende tidspunkt, har vi ikke kigget på uddannelsesmuligheder og fritidstilbud til børnefamilierne. Men her er det nok Møn eller øvrige områder der skulle kigges nærmere på.

Indkøbsmuligheder

Der foregår et begrænset handlesliv på Nyord. Og flere butikker kan for eksempel findes cirka 12 kilometer fra Nyord, i byen Stege på Møn, hvor der er flere gode butikker. Blandt dagligvarebutikkerne findes her en god Super Brugs, med et forbavsende godt udvalg af økologiske fødevarer, allergikost og andet. Og der er flere billige dagligvarebutikker, som Rema 1000, Netto, Aldi, Fakta og Kiwi Minipris.

Fremadsigtede tiltag for Nyord?

Byen på Nyord lader ved første øjekast til at være en dejlig by, og hele området er et virkelig skønt og stort naturareal. Men alligevel har stedet langt fra et sundt miljø på grund af de høje strålingsværdier.

Skal byen eller området blive aktuel som boligområde, skønnes det at en række forhold skal ændres først. Især skal strålingen fra højfrekvente kilder reduceres til et nulpunkt for at området vil kunne kalde sig en hvid zone. Og der bør kigges på om hele byen evt. kan få en anden (evt. fælles) opvarmningskilde, som ikke inkluderer fastbrændselskedler.

Kunne fibernet uden trådløse sendere erstatte nuværende installationer? Kunne lysreguleringen på broen fungere via kablet forbindelse? Og vil nuværende beboere kunne undvære DECT telefoner og andre trådløse apparater samt erstatte deres brændeovne med gas- eller biogas brændeovne, varmepumper, jordvarme og lignede, eller vil det blive muligt at bosætte i tilstrækkelig afstand fra diverse forureningskilder?

Klik her for at læse mere om foreningen HZ / Hvid Zone, som søger boligområder i rent miljø

Nyord: Smuk natur, usundt miljø
Stemningsbillede fra Nyord by
Vi har haft super dårlig erfaring med Dk-taksering, og vi er åbentbart ikke de eneste