We Share The Air

Norsk parfumekampagne skudt i gang på hospitalerne

Maj, 2012

Parfumefrie sygehuse – friskere patienter.
Ansatte, patienter og besøgende opfordres til at kvitte parfumen.
I befolkningen er der 25% som reagerer allergisk eller overfølsomt overfor andre menneskers parfumer. Og der er parfume i rigtig mange ting: Hårprodukter, deodorant, cremer, aftershave osv.

Ingen vil udsætte sig for unødvendige kemikalier fra udstødningsgas, malingsfjernere eller pesticider. Men selv kemikalier som lugter godt udgør en del af den kemiske cocktail som tager større og større plads i vores hverdag.

På et sygehus bør man undgå unødige belastninger som kan gøre nogen syge. At kvitte parfumen i personlige plejeprodukter, er et enkelt tiltag både for ansatte, patienter og besøgende, hvis altså man er opmærksom på det.

Derfor skyder norske Astma- og Allergiforbundet en landsdækkende parfumekampagne i gang for at opfordre personale, patienter og besøgene til fremover at undgå parfumerede produkter. 


Norsk parfumekampagne skudt i gang på hospitalerne
En af Norges Astma- og Allergiforbunds repræsentanter til kampagnedag på hospitalerne. Også hun kender til de massive konsekvenser som den manglende bevidsthed i samfundet medfører.
Norsk parfumekampagne skudt i gang på hospitalerne
Klik på billedet, og download parfumeplakater fra NAAF
Vi har haft super dårlig erfaring med Dk-taksering, og vi er åbentbart ikke de eneste