We Share The Air

Den nye luftforurening er stråling fra sendemaster og babyalarmer

Den nye luftforurening er stråling fra sendemaster og babyalarmer

 

| 6. januar 2015


Vi lever på en motorvej af sendesignaler.

Det nye luftforurening er stråling. Stråling fra alle de mobilmaster, radio- og TV-sendere, Wi-Fi spots med mere, som mange kun nødig vil undvære.

Intensiteten af strålingen er millioner gange højere end den naturlige baggrundsstråling. Og det tyder på, at den teknologiske udvikling stiler efter at vi skal bestråles endnu mere. 

Vi lever, arbejder og sover på en motorvej af sendesignaler. For selvom strålingen er usynlig, er den overalt. Blandt andet er Danmark et af de lande, der har allerbedst mobildækning.

Strålingen trænger igennem vægge og lukkede døre. Og tusindtals mennesker bliver syge af det, men myndighederne dækker over de videnskabelige beviser.

Læs også: Dansk rapport afslører Sundhedsstyrrelsen i misinformation om elektromagnetiske felters helbredsskadelighed


Afhængige, ukritiske forbrugere

Inde i huset har vi alt lige fra trådløst internet til trådløs dørklokke. Og vi glæder os over at slippe for kablerne ved TV, computer og tyverialarmer.

Vi tager mobiltelefonen med i seng. Og m
ange er ligefrem blevet afhænge af deres telefoner og at være online hele tiden.

De færreste har lagt mærke til producenternes nærmest usynlige advarsler om at man skal holde sin telefon væk fra både hovedet og kroppen for at beskytte sig imod strålingen, eller at el-tandbørsten har fået indbygget bluetooth, og derfor ikke må komme for tæt på pacemakeren.

Læs også: Sundhedsskadelig mobilteknologi, det 21. århundredes cigatretter


Be-strålende fremtid?

De nye teknologier og el-apparater benytter trådløse funktioner. 

For eksempel kan den nemmeste måde at betjene musikstreamingsprogrammer være ved hjælp af smartphone eller anden trådløs forbindelse. Og på tablets er input til Ethernet sparet væk, hvilket gør det vanskeligt for brugeren at benytte kablet internet i hjemmet.

Mange danskere har blandt andet fået opsat trådløse vandmålere, som kan bestråle os med få sekunders mellemrum.

Og fra politisk hold er der lagt op til at vi i fremtiden skal have endnu mere Smart Grid i hjemmet, som også kan være trådløst. Det inkluderer køleskabe, vaskemaskiner, frysere og andre el-apparater.

 

 

Læs mere:

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation: Fakta om stråling og løsningsforslag til hvordan du reducerer strålingen fra dit elektronik

Bioinitiative Rapporten: Mere end 1800 evidensbaserede forskningspublikationer, som peger på sundhedsskadelige virkninger ved elektromagnetiske felter

 

 

 

Eksempler på apparater, som typisk udsender stråler:

Mobiltelefoner / smartphones
Trådløse fastnets telefoner
Tablets
Bærbar PC eller Mac

Headsets 
Trådløst tastatur og mus til stationære computere
Trådløse højtalere
Trådløse printere
Spillekonsoller
TV apparater – de fleste nye har bl.a. indbygget Wi-Fi 
Modems – hvis man ikke aktivt har slået Wi-Fi fra.

Babyalarmer
Dørklokker
Tyveri alarmer
Vejrstationer

Nye radiator- og gulvarmetermostater
Trådløse stikkontakter
Fjernaflæste vand- varme- og elmålere

Vi har haft super dårlig erfaring med Dk-taksering, og vi er åbentbart ikke de eneste