We Share The Air

Bog: Mørkelægning af mobilstrålingens konsekvenser

Hvordan myndighederne misinformerer om den massive elektrosmog og de helbredsskader den medfører

11. sep 2017


Bogen "Mørkelægning af mobilstrålingens konsekvenser" er det første større værk på dansk, som kaster lys over mobilstrålingens skyggesider ved at samle brikkerne i et billede, hvor der dagligt meldes om eksplosiv stigning i mange forskelligartede komplekse symptomer, sygdomme og handikap bl.a. stress, depression, ADHD, EHS, demens samt hjernekræft. 

Der er mange bud på, hvad årsagen til denne stigning er, men i Danmark kan ingen tilsyneladende få øje på den kæmpestore elefant i glasbutikken, nemlig den tiltagende trådløse stråling fra mobiltelefoner, mobilmaster, wi-fi, hotspots, etc. Den bestråling, som vi alle bliver udsat for overalt døgnet rundt i stadig stigende intensiteter – nu også snart med 5G! Men en overvældende mængde international, uafhængig forskning dokumenterer, at elektromagnetiske felter/stråling har mange biologiske skadevirkninger, især hvad angår centralnervesystemets funktion og udvikling. I dag ved de fleste, at både DDT, bly, nikkel og HPV udgør en kræftrisiko, men hvor mange er klar over, at World Health Organisation (WHO) også har klassificeret både magnetfelter, elektriske felter (ekstremt lave frekvenser) og trådløs radiofrekvent stråling som ligeså kræftfremkaldende?

Forfatteren, Eva Theilgaard Jacobsen, er psykolog. Derfor er hovedfokus på de neurologiske skader og sygdomme, som ofte inkluderer psykiske og adfærdsmæssige symptomer. Men forfatteren redegør også i tekniske og historiske afsnit for emner som fx radiofrekvent stråling, lavfrekvente elektromagnetiske felter, dirty electricity, og hvordan andre vestlige lande har taget forholdsregler bl.a. sænket grænseværdier for strålingen for at beskytte deres befolkninger, ikke mindst børnene. Disse grænseværdier er unødvendigt høje og skadelige for både mennesker, dyr og planter og i højere grad begrundet i økonomiske, politiske og militære hensyn end de helbredsmæssige hensyn. 

Eva Theilgaard Jacobsen retter i denne meget velunderbyggede bog skytset mod de danske myndigheder og anklager dem for ikke at oplyse befolkningen om mobilstrålingen, men tværtimod for bevidst at mørkelægge og misinformere om de konsekvenser, den har for vores helbred. Hun påviser, at vi på grund af bestrålingen nærmer os en epidemi af specielt neurologiske sygdomme - en sand folkesundhedskatastrofe. 

ISBN-13: 9788740940381

Sideantal: 284
Forlag: Saxo Publish

Bestil den i din boghandel, eller køb den på nettet:

E-bog set til 175,00 kr. på Saxo
Paperback set til 332,50 kr. på Saxo

Vi har haft super dårlig erfaring med Dk-taksering, og vi er åbentbart ikke de eneste